Bamble kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bamble kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

39/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

35 / 119

1.1 Tid

88 / 119

1.2 Kostnad

9 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

54 / 119

1.4 Digitalisering

94 / 119

2 Boligbygging

53 / 119

2.1 Boligproduksjon

98 / 119

2.2 Boligkjøp

42 / 119