Bamble kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bamble kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

13/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

26 / 119

1.1 Tid

58 / 119

1.2 Kostnad

31 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

26 / 119

1.4 Digitalisering

86 / 119

2 Boligbygging

23 / 119

2.1 Boligproduksjon

55 / 119

2.2 Boligkjøp

19 / 119