Ørsta kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ørsta kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

36/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

76 / 119

1.1 Tid

110 / 119

1.2 Kostnad

10 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

24 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

11 / 119

2.1 Boligproduksjon

34 / 119

2.2 Boligkjøp

16 / 119