Ørsta kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ørsta kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

46/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

49 / 119

1.1 Tid

94 / 119

1.2 Kostnad

8 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

39 / 119

1.4 Digitalisering

77 / 119

2 Boligbygging

45 / 119

2.1 Boligproduksjon

84 / 119

2.2 Boligkjøp

23 / 119