Rana kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Rana kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

6/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

7 / 119

1.1 Tid

38 / 119

1.2 Kostnad

17 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

31 / 119

1.4 Digitalisering

13 / 119

2 Boligbygging

20 / 119

2.1 Boligproduksjon

23 / 119

2.2 Boligkjøp

39 / 119