Rana kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Rana kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

17/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

24 / 119

1.1 Tid

35 / 119

1.2 Kostnad

47 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

27 / 119

1.4 Digitalisering

74 / 119

2 Boligbygging

19 / 119

2.1 Boligproduksjon

75 / 119

2.2 Boligkjøp

22 / 119