Rana kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Rana kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

32/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

11 / 119

1.1 Tid

32 / 119

1.2 Kostnad

10 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

45 / 119

1.4 Digitalisering

26 / 119

2 Boligbygging

106 / 119

2.1 Boligproduksjon

116 / 119

2.2 Boligkjøp

70 / 119