Vestby kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Vestby kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

70/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

64 / 119

1.1 Tid

63 / 119

1.2 Kostnad

73 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

48 / 119

1.4 Digitalisering

28 / 119

2 Boligbygging

77 / 119

2.1 Boligproduksjon

15 / 119

2.2 Boligkjøp

116 / 119