Vestby kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Vestby kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

60/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

20 / 119

1.1 Tid

9 / 119

1.2 Kostnad

65 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

53 / 119

1.4 Digitalisering

20 / 119

2 Boligbygging

103 / 119

2.1 Boligproduksjon

63 / 119

2.2 Boligkjøp

113 / 119