Vestby kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Vestby kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

112/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

90 / 119

1.1 Tid

36 / 119

1.2 Kostnad

111 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

92 / 119

1.4 Digitalisering

49 / 119

2 Boligbygging

105 / 119

2.1 Boligproduksjon

58 / 119

2.2 Boligkjøp

111 / 119