Orkland kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Orkland kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

50/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

31 / 119

1.1 Tid

75 / 119

1.2 Kostnad

13 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

16 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

87 / 119

2.1 Boligproduksjon

88 / 119

2.2 Boligkjøp

64 / 119