Orkland kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Orkland kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

51/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

54 / 119

1.1 Tid

74 / 119

1.2 Kostnad

71 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

13 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

47 / 119

2.1 Boligproduksjon

34 / 119

2.2 Boligkjøp

59 / 119