Stjørdal kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Stjørdal kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

99/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

98 / 119

1.1 Tid

68 / 119

1.2 Kostnad

77 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

92 / 119

1.4 Digitalisering

80 / 119

2 Boligbygging

82 / 119

2.1 Boligproduksjon

49 / 119

2.2 Boligkjøp

80 / 119