Tilbake til forsiden

Endring av vekting i 2021

Samfunnsøkonomisk analyse har endret vekting av de 16 indikatorene, og håndtering av manglende data fra kommuner i boligvennlighetskåringen for 2021.

Vekting av resultater: I boligvennlighetskåringen for 2020 ble temaindeksene 1) Tilrettelegging og 2) Boligbygging vektet likt i hovedindeksen. Tilrettelegging har 11 indikatorer. Boligbygging har fem indikatorer. I kåringen for 2021 er alle 16 indikatorer vektet likt. I 2021 er en kommunes rangeringen på hovedindeksen gjennomsnittet av alle 16 indikatorer. Det betyr at tilrettelegging for boligbygging nå har større vekt i hovedindeksen enn i 2020.

Manglende rapportering fra kommunene: I boligvennlighetskåringen for 2021 får alle kommuner som ikke har rapportert på en indikator delt sisteplass på denne indikatoren. I kåringen for 2020 samlet Samfunnsøkonomisk analyse opp alle indikatorer som en kommune ikke rapporterte på i en egen indikator. I 2021 er tilleggsindikatoren fjernet. Kommuner som ikke rapporterer på mange indikatorer, kommer dårligere i kåringen i 2021.

Publisert: 27. mars 2023 | Sist oppdatert: 2. november 2023