Asker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Asker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

65/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

55 / 119

1.1 Tid

96 / 119

1.2 Kostnad

26 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

82 / 119

1.4 Digitalisering

6 / 119

2 Boligbygging

77 / 119

2.1 Boligproduksjon

17 / 119

2.2 Boligkjøp

112 / 119