Askøy kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Askøy kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

107/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

110 / 119

1.1 Tid

114 / 119

1.2 Kostnad

110 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

87 / 119

1.4 Digitalisering

3 / 119

2 Boligbygging

69 / 119

2.1 Boligproduksjon

74 / 119

2.2 Boligkjøp

50 / 119