Bømlo kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bømlo kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

37/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

51 / 119

1.1 Tid

48 / 119

1.2 Kostnad

29 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

67 / 119

1.4 Digitalisering

65 / 119

2 Boligbygging

25 / 119

2.1 Boligproduksjon

107 / 119

2.2 Boligkjøp

11 / 119