Eidsvoll kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Eidsvoll kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

32/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

10 / 119

1.1 Tid

38 / 119

1.2 Kostnad

39 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

14 / 119

1.4 Digitalisering

32 / 119

2 Boligbygging

94 / 119

2.1 Boligproduksjon

62 / 119

2.2 Boligkjøp

89 / 119