Gjøvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Gjøvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

108/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

104 / 119

1.1 Tid

60 / 119

1.2 Kostnad

42 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

112 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

104 / 119

2.1 Boligproduksjon

100 / 119

2.2 Boligkjøp

90 / 119