Gran kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Gran kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

61/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

46 / 119

1.1 Tid

86 / 119

1.2 Kostnad

37 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

16 / 119

1.4 Digitalisering

58 / 119

2 Boligbygging

83 / 119

2.1 Boligproduksjon

95 / 119

2.2 Boligkjøp

70 / 119