Grimstad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Grimstad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

83/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

76 / 119

1.1 Tid

50 / 119

1.2 Kostnad

49 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

100 / 119

1.4 Digitalisering

50 / 119

2 Boligbygging

90 / 119

2.1 Boligproduksjon

103 / 119

2.2 Boligkjøp

62 / 119