Holmestrand kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Holmestrand kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

28/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

16 / 119

1.1 Tid

12 / 119

1.2 Kostnad

94 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

5 / 119

1.4 Digitalisering

12 / 119

2 Boligbygging

57 / 119

2.1 Boligproduksjon

15 / 119

2.2 Boligkjøp

86 / 119