Klepp kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Klepp kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

16/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

19 / 119

1.1 Tid

59 / 119

1.2 Kostnad

33 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

17 / 119

1.4 Digitalisering

25 / 119

2 Boligbygging

26 / 119

2.1 Boligproduksjon

60 / 119

2.2 Boligkjøp

19 / 119