Kongsberg kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kongsberg kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

87/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

80 / 119

1.1 Tid

112 / 119

1.2 Kostnad

60 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

18 / 119

1.4 Digitalisering

72 / 119

2 Boligbygging

96 / 119

2.1 Boligproduksjon

101 / 119

2.2 Boligkjøp

74 / 119