Kongsvinger kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kongsvinger kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

44/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

32 / 119

1.1 Tid

81 / 119

1.2 Kostnad

51 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

10 / 119

1.4 Digitalisering

35 / 119

2 Boligbygging

66 / 119

2.1 Boligproduksjon

53 / 119

2.2 Boligkjøp

63 / 119