Kristiansand kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kristiansand kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

34/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

43 / 119

1.1 Tid

28 / 119

1.2 Kostnad

90 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

86 / 119

1.4 Digitalisering

29 / 119

2 Boligbygging

31 / 119

2.1 Boligproduksjon

63 / 119

2.2 Boligkjøp

24 / 119