Kristiansund kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kristiansund kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

36/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

55 / 119

1.1 Tid

34 / 119

1.2 Kostnad

51 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

55 / 119

1.4 Digitalisering

36 / 119

2 Boligbygging

30 / 119

2.1 Boligproduksjon

86 / 119

2.2 Boligkjøp

27 / 119