Lillehammer kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lillehammer kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

63/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

23 / 119

1.1 Tid

67 / 119

1.2 Kostnad

46 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

25 / 119

1.4 Digitalisering

26 / 119

2 Boligbygging

108 / 119

2.1 Boligproduksjon

106 / 119

2.2 Boligkjøp

88 / 119