Lørenskog kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lørenskog kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

90/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

65 / 119

1.1 Tid

30 / 119

1.2 Kostnad

85 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

74 / 119

1.4 Digitalisering

1 / 119

2 Boligbygging

106 / 119

2.1 Boligproduksjon

56 / 119

2.2 Boligkjøp

113 / 119