Lørenskog kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lørenskog kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

53/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

17 / 119

1.1 Tid

30 / 119

1.2 Kostnad

22 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

76 / 119

1.4 Digitalisering

1 / 119

2 Boligbygging

105 / 119

2.1 Boligproduksjon

56 / 119

2.2 Boligkjøp

113 / 119