Lyngdal kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lyngdal kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

14/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

31 / 119

1.1 Tid

85 / 119

1.2 Kostnad

10 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

28 / 119

1.4 Digitalisering

68 / 119

2 Boligbygging

9 / 119

2.1 Boligproduksjon

19 / 119

2.2 Boligkjøp

9 / 119