Melhus kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Melhus kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

74/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

82 / 119

1.1 Tid

91 / 119

1.2 Kostnad

11 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

75 / 119

1.4 Digitalisering

27 / 119

2 Boligbygging

56 / 119

2.1 Boligproduksjon

32 / 119

2.2 Boligkjøp

66 / 119