Namsos kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Namsos kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

30/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

42 / 119

1.1 Tid

22 / 119

1.2 Kostnad

78 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

53 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

30 / 119

2.1 Boligproduksjon

72 / 119

2.2 Boligkjøp

33 / 119