Nesodden kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nesodden kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

100/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

100 / 119

1.1 Tid

24 / 119

1.2 Kostnad

100 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

99 / 119

1.4 Digitalisering

70 / 119

2 Boligbygging

87 / 119

2.1 Boligproduksjon

10 / 119

2.2 Boligkjøp

119 / 119