Nordkapp kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nordkapp kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

64/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

47 / 119

1.1 Tid

119 / 119

1.2 Kostnad

119 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

97 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

83 / 119

2.1 Boligproduksjon

82 / 119

2.2 Boligkjøp

79 / 119