Nordre Follo kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nordre Follo kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

105/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

102 / 119

1.1 Tid

75 / 119

1.2 Kostnad

109 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

57 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

97 / 119

2.1 Boligproduksjon

30 / 119

2.2 Boligkjøp

114 / 119