Øvre Eiker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Øvre Eiker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

15/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

5 / 119

1.1 Tid

6 / 119

1.2 Kostnad

34 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

7 / 119

1.4 Digitalisering

83 / 119

2 Boligbygging

46 / 119

2.1 Boligproduksjon

23 / 119

2.2 Boligkjøp

68 / 119