Øygarden kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Øygarden kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

78/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

116 / 119

1.1 Tid

112 / 119

1.2 Kostnad

118 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

113 / 119

1.4 Digitalisering

17 / 119

2 Boligbygging

32 / 119

2.1 Boligproduksjon

31 / 119

2.2 Boligkjøp

43 / 119