Porsgrunn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Porsgrunn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

67/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

94 / 119

1.1 Tid

61 / 119

1.2 Kostnad

44 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

95 / 119

1.4 Digitalisering

80 / 119

2 Boligbygging

27 / 119

2.1 Boligproduksjon

68 / 119

2.2 Boligkjøp

7 / 119