Rakkestad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Rakkestad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

1/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

2 / 119

1.1 Tid

25 / 119

1.2 Kostnad

18 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

15 / 119

1.4 Digitalisering

8 / 119

2 Boligbygging

6 / 119

2.1 Boligproduksjon

57 / 119

2.2 Boligkjøp

2 / 119