Ringerike kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ringerike kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

26/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

14 / 119

1.1 Tid

8 / 119

1.2 Kostnad

27 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

51 / 119

1.4 Digitalisering

62 / 119

2 Boligbygging

75 / 119

2.1 Boligproduksjon

43 / 119

2.2 Boligkjøp

80 / 119