Risør kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Risør kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

71/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

58 / 119

1.1 Tid

104 / 119

1.2 Kostnad

35 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

35 / 119

1.4 Digitalisering

85 / 119

2 Boligbygging

91 / 119

2.1 Boligproduksjon

61 / 119

2.2 Boligkjøp

100 / 119