Sandefjord kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sandefjord kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

36/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

22 / 119

1.1 Tid

43 / 119

1.2 Kostnad

101 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

4 / 119

1.4 Digitalisering

64 / 119

2 Boligbygging

69 / 119

2.1 Boligproduksjon

44 / 119

2.2 Boligkjøp

71 / 119