Sogndal kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sogndal kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

98/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

60 / 119

1.1 Tid

37 / 119

1.2 Kostnad

62 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

93 / 119

1.4 Digitalisering

11 / 119

2 Boligbygging

115 / 119

2.1 Boligproduksjon

113 / 119

2.2 Boligkjøp

102 / 119