Stavanger kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Stavanger kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

57/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

48 / 119

1.1 Tid

98 / 119

1.2 Kostnad

30 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

71 / 119

1.4 Digitalisering

56 / 119

2 Boligbygging

75 / 119

2.1 Boligproduksjon

90 / 119

2.2 Boligkjøp

49 / 119