Strand kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Strand kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

20/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

27 / 119

1.1 Tid

55 / 119

1.2 Kostnad

9 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

49 / 119

1.4 Digitalisering

48 / 119

2 Boligbygging

21 / 119

2.1 Boligproduksjon

13 / 119

2.2 Boligkjøp

46 / 119