Sunnfjord kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sunnfjord kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

82/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

75 / 119

1.1 Tid

93 / 119

1.2 Kostnad

110 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

73 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

79 / 119

2.1 Boligproduksjon

69 / 119

2.2 Boligkjøp

83 / 119