Ullensaker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ullensaker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

91/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

64 / 119

1.1 Tid

42 / 119

1.2 Kostnad

112 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

46 / 119

1.4 Digitalisering

13 / 119

2 Boligbygging

110 / 119

2.1 Boligproduksjon

70 / 119

2.2 Boligkjøp

109 / 119