Volda kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Volda kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

48/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

41 / 119

1.1 Tid

107 / 119

1.2 Kostnad

21 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

31 / 119

1.4 Digitalisering

46 / 119

2 Boligbygging

60 / 119

2.1 Boligproduksjon

8 / 119

2.2 Boligkjøp

107 / 119