Ålesund kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ålesund kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

21/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

33 / 119

1.1 Tid

75 / 119

1.2 Kostnad

21 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

78 / 119

1.4 Digitalisering

17 / 119

2 Boligbygging

23 / 119

2.1 Boligproduksjon

18 / 119

2.2 Boligkjøp

52 / 119