Asker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Asker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

79/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

85 / 119

1.1 Tid

110 / 119

1.2 Kostnad

39 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

76 / 119

1.4 Digitalisering

34 / 119

2 Boligbygging

66 / 119

2.1 Boligproduksjon

20 / 119

2.2 Boligkjøp

99 / 119